Source2Innovate

Sourcing for IT-related innovation

Welkom op de website!

Source2Innovate is een initiatief van Bart van der Linden en focust zich op de digitale transformatie en dan met name 1) sourcing voor IT-gerelateerde innovatie, 2) de IT sourcing lifecycle en digitale transformatie bij bedrijven en binnen de rijksoverheid. Op deze site vindt u de diensten die aangeboden worden via Source2Innovate, mogelijk in samenwerking met andere bedrijven/platforms als Whitebridge Consulting, Twynstra Gudde en de SourcingExchange.   

Verder is op deze site meer te vinden over het promotieonderzoek waar Bart van der Linden zich mee bezig houdt, waar hij zijn ideeen/stellingen ten aanzien van sourcing voor IT-gerelateerde innovatie toetst bij bedrijven als AkzoNobel, Rabobank, Unilever en T-Systems. Zijn ervaringen en theorieen toetst Bart vanuit Nyenrode ook door zijn voorzitterschap van de werkgroep innovatie van het PON. 

Daarnaast staan op deze site artikelen, blogs en andere zaken die Bart geschreven heeft met zijn visie over de IT Sourcing Life-Cycle en en sourcing voor IT-gerelateerde innovatie. Tevens is hier meer informatie te vinden over Bart’s lobby voor een ministerie van Digitale Zaken.